Den Formasfinansierade starka forskningsmiljön ProcSIBE - Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment (på svenska "Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande"), där Byggherrarna medverkar som representant i den nationella referensgruppen, startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk.

De bjuder nu in till en serie frukostwebbinarier med olika teman kring upphandling i samhällsbyggandet, som speglar deras breda verksamhet. Varje onsdag kl 08:15 - 08:55, med början den 28 april, livesänder de korta föredrag av deras forskare. Det blir även tillfälle till frågor och diskussion.

Webbinarierna vänder sig i första hand till beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn, men även till andra forskare.

Mer information och Zoom-länk till samtliga webbinarier hittar du på
> ProcSIBEs webbplats


Följande webbinarier ingår i serien:

 • 28 april: Offentlig upphandling som medel för att nå politiska mål
  Medverkande: Mikael Granberg, Andreas Öjehag-Petterson

 • 5 maj: Att upphandla samverkan i Trafikverkets konsult- och entreprenadkontrakt – Möjligheter, svårigheter och vägen framåt för anläggningssektorns största beställare
  Medverkande: Per-Erik Eriksson, Johan Larsson, Lilly Rosander

 • 12 maj: Sysselsättningskrav i praktiken – roller, relationer och utmaningar
  Medverkande: Daniella Troje

 • 19 maj: Upphandling för innovativ och hållbar stadsutveckling – exempel från Norra Djurgårdsstaden
  Medverkande: Tina Karrbom Gustavsson, Susanna Hedborg Bengtsson

 • 26 maj: UppLev – ett verktyg för avtalsuppföljning, men kan det ge mervärde i upphandlingar?
  Medverkande: Henrik Norinder, Stefan Olander

 • 2 juni: Reflektioner kring ProcSIBEs samarbete, mål och resultat
  Medverkande: Anna Kadefors, Johan Larsson, Per-Erik Eriksson

Publicerad
Senast uppdaterad