Dokumentet syftar till att ge vägledning, råd och förslag kring hur man bör arbeta med arbetsmiljön när man som byggherre upphandlar entreprenörer för ett byggnads- eller anläggningsarbete.

Här får du mer information och kan läsa den nya vägledningen.

Publicerad
Senast uppdaterad