Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Riksdagens hus tillhör det svenska kulturarvet och samtidigt ska de fungera som en modern arbetsplats för ledamöter och Riksdagsförvaltningen samt partikanslier. Fastighetsenheten ansvarar för renovering och utveckling av byggnaderna, för lokalförsörjning och för inköp och underhåll av möbler, inredning och konst.

Läs mer om framtidens riksdagshus.


Byggherrarnas samtliga medlemmar.

Publicerad
Senast uppdaterad