Från vänster: Fredrik Bergman, Viveke Ihd, Anders Forsberg, Johan Andersson, Tommy Lenberg, Malin Holen, Catharina Elmsäter-Svärd, Peter Sundgren, Kerstin Wiss-Holmdahl, Felix Krause, Jonas Lindholm, Raul Carlsson, Peter Svensson.


Under dagen fick vi höra ett femtontal talare med olika kompetenser, som beskrev bygg- och fastighetssektorns utmaningar och möjligheter då det gäller transporter och logistik utifrån ökade krav på hållbarhet, rapportering och digitalisering. En viktig slutsats av hearingen var nödvändigheten av att intressenter i bygglogistikkedjan jobbar över organisationsgränser och politikområde, tvärsektoriellt.

En mycket viktig behovsägare är Sveriges Kommuner och Regioner (förutom Trafikverket, Naturvårdsverket och Boverket med flera statliga myndigheter). Trafikverkets inriktningsbeslut i april 2022, om krav på rapportering av miljödata (CO2) från schakt- och anläggningstransporter, kommer att beröra kommuner och regionernas arbete med en grön bygglogistikkedja — i kombination med lag om Klimatdeklarationer, där Boverket är ansvarig myndighet.

Arbetsmetoden kommer på sikt även omfatta dagligt byggmaterialflöde och byggmaterial till deponi eller återbruk. Sverige har en fantastisk möjlighet att bli ledande i Europa inom grön och cirkulär bygglogistik! Kunskapsresan har nu börjat ta fart på allvar – både i och utanför Sverige.

Vi behöver lyfta i flock och gå från ord till handling i hela branschen!

Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Om du vill veta mer, kontakta Anders Forsberg på Lindholmen Science Park.


Se hela hearingen här:


Publicerad
Senast uppdaterad