Genom denna strategi samlar, samordnar och fokuserar regeringen sina åtgärder och höjer ambitionen i arbetet med att motverka och bekämpa arbetslivskriminalitet.

> Läs mer på Regeringskansliets webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad