Fr v: Jesper Lundgren (kursledare Prolog), Magnus Eriksson, Frida Flygare, Tobias Wallertz, Cecilia Fors, Aleksandar Rajak och Tommy Lenberg (vd Byggherrarna).

Den 16 februari genomfördes det sista steget i utbildningen "Diplomerad samverkansledare", där deltagarna presenterade sina hemuppgifter med bravur!

Stort GRATTIS säger vi till de nydiplomerade samverkansledarna som har genomfört både grund-, fortsättnings- och diplomeringskursen och nu besitter de kunskaper och verktyg som krävs för att bli en bra samverkans- och partneringledare!

Magnus Eriksson, Sefab
Frida Flygare, Skanska
Tobias Wallertz, Prifloat Consulting
Cecilia Fors, Licab
Aleksandar Rajak, Railroad Infra Sweden Consultants


Utbildningen i samverkan och partnering genomförs i Prologs regi.

Läs mer om utbildningen
Se samtliga diplomerade partneringledare


Publicerad
Senast uppdaterad