I år hade vi inget eget seminarium men deltog i paneler där två av de stora komplexa frågorna, som vi i föreningen Byggherrarna arbetar med dagligen, diskuterades:

👉 Byggfel orsakar inte bara stora klimatavtryck och kostnader för samhället med 100 miljarder per år, utan kan också leda till att vi kompromissar med säkerheten. Hur löser vi det? Detta var vi med och diskuterade på Briabs seminarium där Tommy Lenberg deltog i panelen tillsammans med Michael Strömgren Briab, Lotta Werner Flyborg SGBC, Lars-Göran Uddholm Räddningstjänsten Gotland, Solmaz Fadai Vikström byggkontrollutredningen, landsbygds- och infrastrukturdepartementet och med Ulrika Sandhill Andréasson PR som moderator. Några saker som vi gemensamt kunde enas om var att det finns ingen enskild aktör som bär hela ansvaret, och det är heller inte "någon annan" som ska lösa problemen, utan vi behöver alla ta ett ansvar för att kunna minimera byggfelen. Samt kan vi se att standardisering och digitalisering kan vara en väg framåt för att öka spårbarhet, transparens, kontroll och för att underlätta processen.

> Se det inspelade panelsamtalet här


👉 Vi deltog även i Corecos panelsamtal om fusk och kriminalitet i bygg- och fastighetssektorn. Där samtal fördes om vikten av transparens, krav vid upphandling samt kontroller och granskning av hela kedjan av underentreprenörer för att kunna skapa en sundare och säkrare bransch. Medverkade i panelen gjorde även Peter Björk Byggfakta, Dag-Martin Persson Skatteverket, Miia Vuolama Ekobrottsmyndigheten och med Mikael Sjölund Coreco som moderator.

> Se det inspelade panelsamtalet här


Vad tar vi då med oss från Almedalsveckan 2023?

Framför allt vikten av möten och samverkan mellan olika branschaktörer, organisationer och myndigheter för att kunna möta de utmaningar vi har i branschen. Med de samtal som förts, och initiativ som pågår, så känns det hoppfullt att vi är många aktörer som vill göra något gemensamt för att komma åt de problem vi brottas med idag i branschen. Det bådar gott för framtiden!

Vi samlar nu ihop och tar med oss alla bra reflektioner och inspel från samtalen och kommer att föra diskussionerna vidare, samt fortsätta vårt arbete för en sundare och säkrare bransch.

Publicerad
Senast uppdaterad