Byggherrarna var inbjudna till civilutskottets öppna sammanträde för att diskutera frågan ”Hur säkerställer vi ett bostadsbyggande som möter behov och efterfrågan i hela landet?”

Tillsammans med andra ledande branschorganisationer fick vi chansen att kommentera den pågående utvecklingen och de utmaningar som bostadsmarknaden står inför.

Under anförandet lyfte vi bland annat utmaningarna med konjunkturläget, höga produktionskostnader, byggfel och klimatfrågan samt betonade vikten av kunskapslyft inom hållbarhet, digitalisering och strategisk samverkan.

Sammanträdet direktsändes i SVT och finns nu att ta del av på civilutskottets webbsida.

Publicerad
Senast uppdaterad