Byggherrarna har idag lämnat in remissvar på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag.

Ta del av remissvar här

Publicerad
Senast uppdaterad