De nya föreskrifterna ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser.

De nya reglerna har tydligare bestämmelser kring att:

  • förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg-och anläggningsprojekt
  • övergripande organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
  • samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt
  • kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet

Reglerna gäller för byggherrar, projektörer (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

De nya reglerna finns nu tillgängliga i digital form på Arbetsmiljöverkets webbplats.


Webbinarium 16 november

Den 16 november bjuder Arbetsmiljöverket in till ett webbinarium om de nya reglerna, där det även finns möjlighet att ställa frågor. Sista anmälningsdag 14 november.
För mer information och anmälan


Publicerad
Senast uppdaterad