”Stort ansvar att se till att inte säkerheten sparas på i tuffare tid”

Under sina år i ledande positioner i byggbranschen har Henrik Brinck Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden, upplevt tre dödsolyckor. Det har gett honom ett ännu större driv för att jobba med säkerhetsfrågor, som han hoppas ska komma till nytta för hela branschen genom engagemanget i Håll Nollan.

– Ingen ska behöva uppleva när en medarbetare går förlorad eller skadas allvarligt. Håll Nollan är ett jätteviktigt forum där vi kan dela med oss av erfarenheter över organisationsgränserna. Om något vi gör på NCC kan bidra till att en medarbetare på ett annat företag inte skadas bjuder vi mer än gärna på det, säger han.

Att tacka ja till en plats i styrelsen för Håll Nollan var självklart för Henrik Brinck Landelius. Han hoppas de personliga erfarenheter som han samlat på sig under sina år i branschen ska kunna bidra till att Håll Nollans medlemmar kan arbeta ännu säkrare och att alla som jobbar i branschen ska komma hemma hela och friska efter arbetsdagens slut.

– Speciellt nu i tuffare ekonomiska tider tror jag att det är viktigt att vi ser till att fortsätta lyfta säkerhetsaspekten. Det finns en risk att en del kanske tummar på säkerhetsarbetet när ekonomin blir kärvare – det har vi alla i ledande positioner och medlemmar i Håll Nollan ett ansvar att se till att det inte händer och vi behöver vara mer observanta, säger han.

NCC har sedan länge säkerhet högst upp sin agenda – före lönsamhet – och så måste det vara, menar Henrik Landelius. Precis som ledningen har ett viktigt ansvar för att säkerhetskulturen sprids ut i alla led från de egna yrkesarbetarna till underentreprenörerna behöver även beställarna bli ännu bättre på att premiera entreprenörer som arbetar säkert.

– Det skulle få oss att kunna ta ännu snabbare kliv framåt, säger Henrik Landelius. För även om man inom NCC kommit långt finns det fortfarande arbete kvar att göra. Säkerhetsarbetet är något som man aldrig blir klar med och att göra det som nu ligger i fokus – att förändra beteenden och kulturer är det svåraste man kan göra – och det tar tid.

– Mycket har hänt under de senaste 20 åren, från att i början mest handla om fysisk arbetsmiljö läggs det i dag stor vikt även på att förändra beteenden och jag upplever en markant skillnad kring medvetenheten sedan jag började i branschen. Men fortfarande är det många olyckor som sker för att någon ”ska bara”. Till exempel är det få olyckor som skett när en ny medarbetare ska göra ett riskfyllt moment för första gången. De flesta olyckor drabbar rutinerade medarbetare som gör ett arbetsmoment som de gjort hundratals eller tusentals gånger för att det är så lätt att gena och tänka jag ska bara – och plötsligt är olyckan framme, säger han.

Det händer att NCC väljer bort både kunder och projekt, där man helt enkelt står för långt ifrån varandra värderingsmässigt när det kommer till att arbeta säkert. Henrik Landelius har själv försökt att agera när han observerat arbetet som utförts på ett osäkert sätt hon konkurrenter med mötts av attityden ”sköt du ditt så sköter jag mitt” från arbetsledningen.

– Det finns mycket kvar att jobba med för branschen, konstaterar han.

På NCC har varje medarbetare rätt att stoppa arbetet om man anser att arbetsmomentet inte kan utföras på ett tillräckligt säkert sätt. Henrik Brinck Landelius skulle önska att den funktionen användes oftare.

– Alla som gör det har mitt fulla stöd. Hellre en gång för mycket än en gång för lite, säger han och kommer in på temat säkerhetskultur. Det måste bli mer accepterat att säga ifrån till kollegor som tar onödiga risker utan att riskera att få gliringar och ett stort ansvar ligger på arbetsledningen att jobba med kulturen på arbetsplatsen och visa att säkerhet står över allting annat.

– Varje arbetsplats startar dagen med en fem minuters genomgång av dagens arbete och de riskmoment som finns. Det är för att hela tiden påminna om att arbeta säkert och inte ta onödiga risker.

Håll Nollan har flyttat fram positionerna för säkerhetsarbetet i branschen och skapat ett forum där frågorna kan diskuteras gränslöst, samt ett ramverk för hur medlemmarna kan dela med sig av sina erfarenheter över organisationsgränserna.

– Håll Nollans arbetsmiljöpris är ett bra exempel på hur goda exempel sprids i branschen. Positiv förstärkning är något som jag tror mycket på och som vi kan jobba ännu mer med. Jag delar gärna med mig av NCC:s arbete och mina personliga erfarenheter om det bidra till att någon medarbetare i branschen, oavsett arbetsgivare, inte skadar sig, säger han.

Tre snabba fakta om Henrik:

Fritidsintressen: Familj, vänner, träning och läser gärna
Dold talang: Vass på stallsysslor
Ville bli när jag var liten: Fotbollsproffs

Publicerad
Senast uppdaterad