Föreningen Byggherrarna bildades 1964 för att samla byggherrar, driva deras intressen och vara ett forum för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyten. Genom åren har föreningen strävat efter att tydliggöra och stärka byggherren i sin roll som viktig aktör i samhällsbyggandet och förändringsagent för sektorn.

Detta ger oss anledning att fira och reflektera över vår historia, vår samtid, men framför allt vår framtid. Vi inleder dagen med årsstämma och därefter följer högaktuella föredrag och samtal om utmaningar och möjligheter för byggherren. Dagen avslutas med en jubileumsmiddag.

Alla medlemmar är varmt välkomna att fira dagen med oss!

Se program och anmäl dig här

Publicerad
Senast uppdaterad