Byggherrarna kommer att vara på plats under Almedalsveckan och ser fram emot att träffa dig som är intresserad av att diskutera samhällsbyggnadsfrågor. Vi är också tillgängliga för rundabordssamtal och bidrar gärna med vår kunskap i paneler.

Varmt välkommen att höra av dig för ett möte!


Byggherrarnas aktiviteter Almedalen 2024


Hur får vi hållbar och strategisk upphandling i samhällsbyggnadssektorn?

När: Tisdag 25 juni kl 13:00 - 13:45
Var: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Sal D22 i D-huset Kaserngatan 1"
Arrangör: Social Venture Network Sweden, KTH, Mistra Carbon Exit i samarbete med Byggherrarna.

Ett av byggherrars viktigaste verktyg för att uppnå organisations och projektens mål är upphandling.

Det kan vara lockande att tro att ett krav i en upphandling löser allt, men så enkelt är det inte. Forskningen har visat att strategisk upphandling - antingen det handlar om att införliva klimatkrav eller introducera nya kontraktsupplägg för samverkan - har svårt att införliva önskade mål. Många organisationer introducerar krav men färre följer upp och utvecklar kraven över tid. Varför?

Vilka strukturer måste finnas på plats för att vi ska lyckas använda upphandling på ett strategiskt sätt som beställare? Vilken roll har branschgemensamma organisationer, forum och forskning för driva lärande i och genom upphandling?

Kom och lyssna på panelsamtal i Almedalen ”Hur får vi hållbar och strategisk upphandling i samhällsbyggnadssektorn?”

Medverkande:
Lilly Rosander, expert branschutveckling, Byggherrarna
Anna Kadefors, professor, KTH
Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst
Terese Kuldkepp, expert hållbarhet, Installatörsföretagen
Mikael Sjölund, vd, Coreco
Anna Nordén, chef utvecklingsavd/vice vd, Framtiden Byggutveckling

Till programmet


Publicerad
Senast uppdaterad