Vår verksamhet

Exempel på värdeskapande verksamhet som vi gör, är att svara på remisser för att föra fram medlemmarnas talan och åsikter. Vi anordnar utbildningar och seminarier och deltar i olika projekt. På Byggherredagen tar vi upp aktuella ämnen för byggherrerollen. Vi arbetar med omvärldsbevakning och information. Byggherrarna har också ett antal verksamhetsutskott och arbetsgrupper där viktigt arbete bedrivs. Vi deltar i olika utvecklingsprojekt som gynnar medlemmarna. Vi kan nämna ledningsverktyg för samverkan, kvalitetsmätningsverktyg, vägledning för upphandling av professionell arbetsmiljösamordning osv...

Byggherrarna är kommunikationsstöd till Energimyndighetens beställargrupper BeBo och Belok samt för programmet Sveby och leder och samordnar ett antal grupper i sektorn.