Vår verksamhet

Exempel på värdeskapande verksamhet som vi gör, är att svara på remisser för att föra fram medlemmarnas talan och åsikter. Vi anordnar utbildningar och seminarier och deltar i olika projekt. På Byggherredagen tar vi upp aktuella ämnen för byggherrerollen. Vi arbetar med omvärldsbevakning och information. Byggherrarna har också ett antal verksamhetsutskott och arbetsgrupper där viktigt arbete bedrivs.

Byggherrarna är projektadministratör för Energimyndighetens beställargrupper BeBo och Belok samt för programmet Sveby. Dessutom är vi projektansvariga för en utbildningssatsning kring den kunskap och de verktyg som har genererats från BeBo, Belok och Sveby - BeställarKompetens.

Läs mer: