Vår vision:

Ansvarsfulla byggherrar bidrar till att skapa goda arbetsmiljöer – noll olyckor i våra fastigheter och byggprojekt.


Byggherrarna verkar för och anser att:

  • Arbetsmiljö och säkerhet är mycket viktiga frågor som alltid ska prioriteras högt – både i föreningsarbetet och bland medlemsföretagen.
  • Föreningens medlemmar ska ha en gemensam plattform och arena för arbetsmiljöfrågor.
  • Föreningen ska tillhandahålla branschgemensamma krav och rutiner för byggherrar.
  • Byggherrens särskilda lagstadgade ansvar för byggarbetsmiljöfrågor ska förtydligas.
  • Skärpta krav avseende säkerhet och arbetsmiljö i samband med upphandlingar av exempelvis entreprenörer och konsulter ska finnas.