Läs mer om byggarbetsmiljösamordnare.


Vägledning avseende arbetsmiljöhänsyn för upphandling av konsulter vid planering och projektering

Vi har tagit fram en vägledning för upphandling av arbetsmiljösamordning. Vägledningen ska vara ett stöd i arbetet med byggherrens övergripande ansvar för byggarbetsmiljösamordningen. Läs vägledningen här.Publicerad
Senast uppdaterad