Läs mer om byggarbetsmiljösamordnare:


Vägledning avseende arbetsmiljöhänsyn för upphandling av konsulter vid planering och projektering

Vi har tagit fram vägledningar för upphandling av arbetsmiljösamordning. Vägledningarna ska vara ett stöd i arbetet med byggherrens övergripande ansvar för byggarbetsmiljösamordningen.
Publicerad
Senast uppdaterad