Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, är en uppmaning och en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för de som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser! Byggherrarna är en av 13 aktörer som var med och grundade organisationen 2017.

Föreningen arbetar med att ta fram bra arbetssätt för en god och säker arbetsmiljö och har också tagit fram ett flertal användbara arbetsmiljöstandarder och -guider för alla olika skeden i bygg- och anläggningsprocessen.

Läs mer om Håll Nollan

Arbetssätt, standarder och guider

Som byggherre har du en viktig roll i att skapa säkra byggarbetsplatser. Genom gemensamma arbetssätt och standarder blir det enklare att veta hur man jobbar säkert. Här kan du ta del av de riktlinjer, guider och standarder Håll Nollan har tagit fram för dig som är byggherre.

Byggherrens roll genom ett projekts alla skeden
Arbetsmiljöstandarder och -guider för dig som är byggherre/beställare
Om Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider

Publicerad
Senast uppdaterad