Byggherrarna har, tillsammans med 12 andra organisationer startat en samverkansorganisation som heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. En mycket lyckad satsning och ett gott exempel på att samverkan lönar sig.

Organisationen lanserades 2017 och kansliet finns hos Byggherrarnas kansli. Alla Byggherrarnas medlemmar med arbetsmiljöansvar är välkomna att gå med i organisationen.
> Läs mer om Håll Nollans arbete på deras webbplats

Som byggherre har du en viktig roll i att skapa säkra byggarbetsplatser. Genom gemensamma arbetssätt och standarder blir det enklare att veta hur man jobbar säkert. Här kan du ta del av de riktlinjer, guider och standarder Håll Nollan har tagit fram för dig som är byggherre.
> Ta del av arbetssätt och standarder

Publicerad
Senast uppdaterad