Tommy Lenberg, vd Byggherrarna och Stefan Engdahl, ordförande Byggherrarna
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna och Stefan Engdahl, ordförande Byggherrarna

Dagen inleddes med en kort introfilm som följdes av att Tommy Lenberg, vd, och Byggherrarnas nya ordförande, Stefan Engdahl, planeringsdirektör Trafikverket, hälsade välkommen. Moderator var Ellinor Persson.

Peter Siljerud intervjuas av moderator Ellinor Persson
Peter Siljerud intervjuas av moderator Ellinor Persson


Peter Siljerud
, trendspanare, var konferensens första talare. Han gjorde en presentation av hur han tror framtiden kommer att förändras. Peter Siljerud ställde inledningsvis den retoriska frågan hur många av åhörarna som för tio år sedan kunnat tänka sig att de i framtiden skulle fota sin mat, lägga upp den på Facebook och invänta att vänner och bekanta gjorde tummen upp, en fråga som möttes av igenkännande leende från deltagarna. Under sin föreläsning gick Peter igenom de trender som just nu anas i hemmet, på kontoret och inom handeln. Åhörarna fick genom Byggherreappen svara på frågor om vilka trender inom respektive område som de tror kommer att få störst betydelse för dem i sin roll som byggherre.

Mehmet Kaplan på scen.
Mehmet Kaplan på scen.

Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings och IT-minister, talade om regeringens syn på vilka frågor som behöver prioriteras för ett långsiktigt, attraktivt och hållbart samhällsbyggande. Till stor del var det den ständigt aktuella bostadsbristen som behandlades. På frågan om ministern hade något medskick till byggherrarna svarade han ”att det är viktigt att hela tiden ha med politiken i åtanke för vi politiker är inte så kloka som vi ser ut”. Han menade att ett ömsesidigt samarbete redan från början skulle bidra till ett bättre samhällsbyggande.

Per Magnus Nilsson, huvudsekreterare i utredningen Gestaltad Livsmiljö inledde eftermiddagens pass. Per Magnus berättade om utredningen vars syfte är att ge en helhetssyn på arkitektur, form och design med människan som utgångspunkt, samt att motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang.

Nästa pass startade med att Torleif Falk, projektsamordnare och byggeneral i Stockholm berättade om sitt uppdrag att bygga 40 000 bostäder till 2020. Hans koncept för att lyckas handlade om samarbete och kommunikation.

Paneldiskussion: Ellinor Persson, Stefan Engdahl, Åsa Öttenius, Torleif Falk och Tommy Lenberg
Paneldiskussion: Ellinor Persson, Stefan Engdahl, Åsa Öttenius, Torleif Falk och Tommy Lenberg


Torleif Falk fick därefter sällskap på scen av Stefan Engdahl, Åsa Öttenius, vd Sisab samt Tommy Lenberg vd Byggherrarna. Alla gav sin bild av de utmaningar som framtidens byggherrar ställs inför, med bakgrund mot deras egen erfarenhet. Deltagarna runt borden fick flera tillfällen att diskutera vad som krävs av byggherrarna i framtiden. Några av svaren som lämnades in var:

”Tänk till före och hantera skattepengarna med eftertanke”
”Flexibilitet, flexibilitet!”
”Tappa inte helhetsperspektivet för att ”kunden” fokuseras på en ny fråga – var trygg och stolt i bred erfarenhet och kompetens.”
”Fokus på slutprodukten, fokus på det som tillför värde.”

Eftermiddagens näst sista pass handlade om AMF Fastigheters stora projekt mitt i Stockholms City – Urban Escape. Mats Hederos, vd, berättade dock inte bara om projektet utan om företagets grundtankar, utmaningar och lärdomar. Många av deltagarna tog till sig Mats tips om att träffa människor som inte är som han själv för att få nya idéer och infallsvinklar.

Dagen avslutades med ett uppskattat föredrag av Göran Cars, professor KTH som utifrån utmaningarna med att flytta Kiruna pratade om värdeskapande processer och gemensamma målbilder.

Konferensen avslutades med mingel, förfriskningar och festlig trerätters middag.

Vi ser fram emot att träffa både deltagarna och nya deltagare nästa år!

Publicerad
Senast uppdaterad