Tommy Lenberg, Byggherrarna och Daniel Andersson, Boverket.

Tommy Lenberg, VD på Byggherrarna, inledde dagen med ett avstamp i Boverkets senaste rapport 2018.

Fel, brister och skador i byggsektorn bedöms de senaste åren orsakat fastighetsekonomiska kostnader på 50-100 miljarder kronor årligen!

Daniel Andersson från Boverket sammanfattade rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn". Rapporten finns att ta del av på Boverkets webbplats.

Carl-Magnus Capener och Thorbjörn Gustavsson från RISE, fortsatte sedan med en presentation kring hur man kan minska risker och kostnader för byggskador.

Thomas Samuelsson redovisade resultatet av en enkät som Binosight har gjort bland Byggherrarnas medlemmar om bland annat kvalitetsmognad, ledningens kvalitetsmedvetenhet, nyckeltal, kostnader för kvalitetsbrist och graden av strukturerat arbetssätt.

Maria Beijbom på ABB berättade om hur man arbetar med värdepar för att få kvalitetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Viktigaste värdeparen är Säkerhet & Integritet och Kundfokus & Kvalitet.

Fredrik Friblick från Prolog presenterade rapporten "Utmanande och utvecklande byggherrar" som togs fram hösten 2018 med hjälp av Byggherrarnas medlemmar. Utifrån den föreslog Fredrik också en strategi för byggherrar kring upphandling och leverantörsutveckling.

Anna Martin från Akademiska Hus avslutade dagen med att berätta om hur Akademiska Hus arbetar med kvalitet i sina projekt. Kvalitetsarbete kräver modigt projektledarskap – att våga ta beslut, ha stark närvaro och stort engagemang.

Under dagen hölls flera "runda-bord" samtal och diskussioner där det kom fram mycket intressanta idéer och frågeställningar. Detta kommer nu att ligga till grund för Byggherrarnas fortsatta arbete för ett felfritt och resurseffektivt samhällsbyggande!

Ta del av en mer detaljerad sammanfattning kring föreläsningarna här:


Byggherredagen 2019

Publicerad
Senast uppdaterad