Foto: Bengt Alm

Flera år av högkonjunktur inom byggbranschen i Sverige har lett till brist på arbetskraft och allt oftare förekommer misstankar om fusk, vilket bekräftas av myndigheter och branschorganisationer. Rapporter visar att den organiserade brottsligheten har fått fotfäste i branschen.

Rättvist byggande - en bred satsning för större genomslag

Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017, som ett arbetssätt för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. Under 2019 anslöt flera fastighetsbolag i Stockholm och bildade en intern organisation. Under 2020 och 2021 var det många byggande organisationer, främst offentligt ägda, som visade intresse för att ansluta till modellen Rättvist byggande.

I slutet av 2021 bildades den ideella föreningen Rättvist byggande i samarbete med Byggherrarna. Föreningen är en fristående organisation för byggherrar, både privata och offentliga, som är seriösa, långsiktiga och som vill bygga rättvist.

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna
Vi verkar på en nationell arena och har ett brett nätverk. Genom föreningen för Rättvist byggande kan vi växla upp arbetet mot arbetslivskriminalitet och byggfusk.
Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.

Sund konkurrens på lika villkor

Visionen med Rättvist byggande är att branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Våra entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.

Så här arbetar Rättvist byggande

Rättvist byggande jobbar proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Det handlar om brottsfria byggen, med schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer. Arbetet omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalsskrivning, till kontroller på byggarbetsplatser.

  • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av Rättvist byggande.
  • Medarbetarna ska vara utbildade i Rättvist byggande.
  • Byggarbetsplatserna skyltas med Rättvist byggande.
  • Rättvist byggande genomför arbetsplatskontroller med hjälp av externa kontrollanter. De kontrollerar bland annat att de som jobbar på byggarbetsplatser har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Föreningen uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som tar emot tips om brottslighet i byggbranschen.

När avvikelser hittas kontaktas huvudentreprenören och det förs en dialog om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Lagbrott anmäls alltid till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande samarbetar med ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer: Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Morgan Jansson, ordf i styrgruppen för Rättvist byggande.
Morgan Jansson, verkställande chef i föreningen Rättvist byggande.
Jag påstår att branschen står i lågor! Med Rättvist byggande försöker vi göra vad vi kan för att släcka branden. Branschen skulle behöva mobilisera, men många i vår omvärld verkar vilja utreda vidare innan de agerar. Man tillsätter inte en utredning när det brinner, man samlas och släcker först.

Sedan starten har Rättvist byggande genomfört drygt 120 arbetsplatskontroller och över 1 400 leverantörer kartlagts. Vid kontrollerna, som görs oannonserade, upptäcks brister på i stort sett alla byggarbetsplatser. Det handlar om arbetskraft utan arbetstillstånd, ogiltiga ID-handlingar och en stor andel oanmälda underentreprenörer.


Anmäl fel och brister!

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet.

> Tipsa Fair Play Bygg!


Vill du veta mer om Rättvist byggande?

Läs mer på Rättvist byggande webbplats

Kontakt

Vill du veta mer om Rättvist byggande och är intresserad av att ansluta dig, är du välkommen att höra av dig till info@rattvistbyggande.se.

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna
tommy.lenberg@byggherre.se
Telefon 072-713 32 41

Morgan Jansson, verkställande chef i föreningen Rättvist byggande
morgan.jansson@rattvistbyggande.se

Följ organisationens arbete via @Rättvistbyggande och på LinkedIn