Börjar:
Slutar:
Plats:
Stockholm
SIRen - Sustainable Integrated Renovation, hållbar renovering.

Sverige, liksom många andra länder, står inför stora akuta behov av renovering. För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i renoveringsprocessen utifrån olika perspektiv miljömässigt, ekonomiskt och socialt samt öka professionalismen i byggbranschen, startades projektet för hållbar renovering.

Formas finansierar en nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. Forskningsmiljön bygger på samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

Namnet för den starka forskningsmiljön är SIRen - Sustainable Integrated Renovation. Målet är att de modeller och metoder för integrerad hållbar renovering som utvecklats ska användas brett och storskaligt på marknaden.

Projektet kring hållbar renovering, som har pågått mellan 2014 – 2018, avslutas nu med en konferens där resultatet kommer att presenteras.

Boka in datumet i din kalender!

Mer information kommer närmare konferensdatum.

Byggherrarna administrerar konferensen.

> Läs mer om SIRen


Senast uppdaterad