Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via Zoom

Den Formasfinansierade starka forskningsmiljön ProcSIBE - Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment (på svenska "Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande"), där Byggherrarna medverkar som representant i den nationella referensgruppen, startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk.

De bjuder nu in till en serie frukostwebbinarier med olika teman kring upphandling i samhällsbyggandet, som speglar deras breda verksamhet. Varje onsdag morgon, med början den 28 april, livesänder de korta föredrag av deras forskare. Det blir även tillfälle till frågor och diskussion.

Webbinarierna vänder sig i första hand till beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn, men även till andra forskare.


Frukostwebbinarium 19 maj:

Tema - Upphandling för innovativ och hållbar stadsutveckling
– exempel från Norra Djurgårdsstaden

Medverkande: Tina Karrbom Gustavsson, Susanna Hedborg Bengtsson


Mer information och Zoom-länk till samtliga webbinarier hittar du på
> ProcSIBEs webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad