Börjar:
Slutar:
Plats:
Stockholm

Konferensen riktar sig till dig som är aktivt arbetande med såväl resurseffektiv bebyggelse i ett större perspektiv, som energieffektivisering av enstaka fastigheter eller mindre bestånd av fastigheter (både flerbostadshus och lokaler).

Konferensen är intressant för fastighetsägare, byggföretag, energibolag, energiansvariga, konsulter och alla övriga intresserade av området.

Under förmiddagen håller BeBo och Belok gemensam konferens med fokus på frågor som är intressanta för fastighetsägare - oavsett typ av fastighet. Under eftermiddagen blir det en djupdykning i några av de olika projekt som respektive nätverk arbetar med. Det kommer att vara separata program för Belok och BeBo, där du som konferensdeltagare kan välja det spår som passar dig bäst. Utöver presentationer innehåller eftermiddagen paneldiskussioner och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Detaljerat program publiceras närmare konferensdatum.

Boka in datumet i din kalender!

Läs mer om...
BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus
Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler

Publicerad
Senast uppdaterad