Med reservation för eventuella förändringar.

Kl 13:30 - 15:00 Presentationer

 • Inledning – Effekt, resurseffektiv och smart bebyggelse
  Moderator Göran Werner, Koordinator för BeBo
 • Eksta 2.0 – Blockchain och Energigemenskap
  Christer Kilersjö, Eksta Bostad och Charlotta Winkler, WSP
 • Fastighetsbranschen digitaliseras – Branschramverk
  Helena N Lantz, CIT Energy Management
 • Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare
  Hanna Westling, Anthesis
 • Paneldiskussion: Effektfrågan – Hur hanterar vi den?
  Lars Pellmark, Chef teknikstöd, Skandia Fastigheter
  Caroline Ödin, Energistrateg, Fabege
  Rikard Sjöqvist, Energi,- miljö- och teknikchef, Midroc Property Development
  Christer Kilersjö, VD, Eksta Bostad
  Moderator: Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok

Kl 15:00 – 15:30 Fikapaus

Kl 15:30 – 16.30 Presentationer

 • Inledning - Klimatfrågan i beslutsprocessen hos fastighetsföretag
  Moderator, Per-Erik Nilsson, Koordinator för Belok
 • Klimatkrav och LCA vid renovering
  Agneta Persson, Anthesis
 • Solceller och brand – Riktlinjer och rekommendationer
  Maria Haegermark, CIT Energy Management
 • Metoder för att minska VVC-förluster
  Agneta Persson, Anthesis

Summering, slutsatser och framtid


Läs mer om:
BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus
Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler


<< Tillbaka till huvudsidan

Publicerad
Senast uppdaterad