Datum:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Nationalmuseum är kanske detta århundrades största restaurering av ett statligt byggnadsminne. Ett projekt där höga bevarandekrav kombinerats med mycket höga krav på inomhusklimat, logistik och styrning. Totalt har arbetet involverat mer än 3 000 personer och tagit ca 1,3 miljoner arbetstimmar i anspråk under entreprenadtiden inom den ekonomiska ramen på 1 255 miljarder kr.

Kom och lyssna på projektchefen och projektägarens företrädare hos Statens fastighetsverk som berättar om bakgrunden till projektet, vilka målsättningarna varit, vägvalen som gjorts och om Statens fastighetsverks tioåriga arbete med projektet. Genom föredraget får vi en bild av utmaningarna med byggherrens ansvar och samspelet med Nationalmuseets verksamhet. Vi får också en inblick i hur en 150 år gammal byggnad kan inhysa ett fullt modernt museum med bibehållna - och även nya - arkitektoniska värden.

Föredragshållare:
Cecilia Brännvall, projektchef, Statens fastighetsverk
Torun Hammar, projektägarens företrädare, Statens fastighetsverk

Sista anmälningsdag är torsdag den 14 februari.

Efter seminariet finns något att äta och dricka.

Varmt välkommen!

TILL ANMÄLAN

OBS! Vid anmälan ange ditt namn, mejl och organisation samt om du har möjlighet att stanna på minglet eller inte. Ange även eventuell födoämnesallergi.

Är du inte medlem i Byggherrarna, ange också en faktureringsadress.

Om du uteblir utan att avboka senast den 14 februari debiterar vi en avgift på 300 kronor.

Publicerad
Senast uppdaterad