Datum:
Plats:
Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Flera statliga utredningar har påtalat problemen att byggbranschen inte utvecklas i takt med andra branscher avseende produktivitets- och kvalitetsförbättring. Boverket bedömde i en nyligen publicerad rapport att fel och brister i byggproduktionen orsakar fastighetsekonomiska skador för 50-100 miljarder kronor årligen. Vad har byggherren för roll och ansvar i detta? Vad betyder produktivitet och kvalitet för oss? Hur ställer vi krav och följer upp? Vad kan vi byggherrar göra för att bryta trenden?

Vi som byggherrar behöver tillsammans driva på för att höja kvaliteten och produktiviteten i byggbranschen!

Välkommen till en inspirerande dag med föredrag, goda exempel och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor.

Konferensen startar med lunch kl 11:30 och kl 12:30 startar programmet som håller på fram till kl 17:00. Dagen avslutas med buffé och mingel där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen.

> Ta del av programmet

Föreningsstämman för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse. Registrering till stämman kl 09:30, stämman hålls kl 10:00 – 11:00.

Talare Byggherredagen 2019
Talare Byggherredagen 2019

> Hitta till konferensen

Publicerad
Senast uppdaterad