Datum:
Plats:
Byggherrarna, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Att bygga 7000 nya bostäder på sju år är ett högt uppsatt mål. Normalt sett tar bostadsbyggande tid. Så för att alla bostäder ska vara inflyttningsklara år 2021 testar Staden och byggherrarna ett nytt arbetssätt. Under plan- och genomförandeskedet sker flera moment parallellt, istället för i tur och ordning, vilket är normalt i byggprocesser. Exempelvis inväntas inte bygglov innan viktiga utredningar som rör bostäder och gator utförs – det görs parallellt. Allt för att snabba på processen.

I ett tidigt skede påbörjas också arbetet med dialog. Syftet är att involvera invånarna i utformningen av de olika områdena som ingår i projektet. Om de kringboende inkluderas minskar antalet oklarheter och överklaganden.

I BoStad2021 tar byggherrarna ett större ansvar för dialogarbetet med de boende i området. Hittills har bland annat workshops och intervjuer med boende i närområdet genomförts för att samla in åsikter och kunskaper.

Utvecklingen av BoStad2021 följs genom ett följeforskningsteam från Chalmers under ledning av professor Anders Svensson.

Mer information om BoStad2021.


Välkommen! Moderatorn introducerar seminariet
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Presentation – Hur arbetar staden tillsammans med byggherrar i BoStad2021?
Magnus Uhrberg, Maria Lejon projektledare BoStad2021

- parallella processer och ökad dialog
- framgångsfaktorer och utmaningar att tackla – vad kan vi lära oss?

Följdforskningsresultat från BoStad2021
Professor Anders Svensson från följeforskningsteamet på Chalmers presenterar deras forskning om BoStad2021.

Frågor från publiken
Magnus Uhrberg, Maria Lejon, Anders Svensson och byggherren Gunnar Nordfeldt, vd Nordfeldt och medverkande i projektet.

Panelsamtal - Är det här ett arbetssätt som vi kan använda i t ex Stockholm?
En panel med representanter från projektet diskuterar samverkansprocesserna i BoStad 2021 med Katarina Kronheffer, byggprojektledare från Stockholms Stads Exploateringskontor, Liselotte Orrest, projektchef Skandiafastigheter och Therese Friedman, affärsutvecklare tidiga skeden Fabege.

17.00 Slut


Sista anmälningsdag är fredag den 10 maj.

Varmt välkommen!

TILL ANMÄLAN

Kaffe serveras från kl. 14.30

Om du uteblir utan att avboka senast den 10 maj debiterar vi en avgift på 500 kr.

Publicerad
Senast uppdaterad