Datum:
Plats:
Rosersbergs slottshotell, Slottsvägen 203, Stockholm/Rosersberg

Fördjupa dina kunskaper i den gemensamma projektorganisationen, värdebaserat tänkande och hur olika upphandlingsmodeller och öppna böcker påverkar och förbättrar dina möjligheter att starta och arbeta i partneringprojekt. Vi diskuterar också överprövningar och hur du ska slippa dessa.

Fortsättningskursen omfattar två dagar och genomförs i form av ett antal workshops med korta inslag av föreläsningar. Tonvikten ligger på praktisk övning och reflektion. Du får också möjlighet att dela erfarenheter med många andra som provat att arbeta i partneringprojekt.

Fortsättningskursen riktar sig till dig som kommit igång med dina första partneringprojekt eller till dig som just ska börja arbeta i partnering. Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadsbranschen, som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.

I fortsättningskursen fördjupar vi oss om:

  • Affärsstrategier
  • Den gemensamma projektorganisationen
  • Möjligheter och risker
  • Att agera utifrån värdebaserat tänkande
  • Processen från start till mål
  • Överprövningar
  • Att skapa mervärde med partnering

Förkunskaper

Du ska ha genomfört grundkursen i samverkan och partnering.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.


Är du medlem i Byggherrarna får du 1300 kr i rabatt på kursavgiften.


Publicerad
Senast uppdaterad