Datum:
Plats:
Prolog, Scheelegatan 5, Stockholm

Den här kursen riktar sig till dig som vill arbeta som partneringledare. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i partneringprojekt.

Kursen består av två delar och mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på ett partneringuppdrag samt reflektera över utfall.

Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som partneringledare.

Diplomering sker efter genomfört deltagande i kursen Diplomerad partneringledare (Del 1 och 2) samt godkänd hemuppgift.

Kursinnehåll

  • Verktyg för lyckad partneringledning
  • Partneringledarrollen
  • Mjuka perspektiv på samverkansledning
  • Förvaltning av samverkan

Hela kursens omfattning är 2 dagar + 1 effektdag.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grund- samt Fortsättningskursen i samverkan och partnering.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.

Byggherrarna, Prolog

Är du medlem i Byggherrarna får du 2000 kr i rabatt på kursavgiften.


Publicerad
Senast uppdaterad