Datum:
Plats:
WSP, Arenavägen 7, Stockholm

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen
- Vad görs och vad kan göras?

För mer information och anmälan, läs här.

Publicerad
Senast uppdaterad