Datum:
Plats:
Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
ISO 44001

I England har det uppmärksammats att samverkansstandarden bryter ny mark avseende ledningssystem och inte minst avseende interna revisionsupplägg. Standarden har rönt stort intresse hos den svenska samhällsbyggnadssektorn och många företag/organisationer använder delar av standarden för att få ut mer av samverkan. Flera har även börjat anpassa sitt ledningssystem helt i linje med standarden och letar efter företag och individer med förmåga att utföra kvalificerade externa revisioner.

Det finns för tillfället ingen ackrediterad certifieringsordning men en ISO/IEC 17021-X Competency framework-standard håller på att utarbetas i dagsläget.

Kursens syfte

ISO 44001 fokuserar på beteenden och processer. Detta innebär flera utmaningar för en effektiv implementering. Vi erbjuder nu en skräddarsydd tvådagarskurs som syftar till att förse dig som arbetar med revision av ledningssystem (eller ansvarar för att förbereda din organisation för certifiering mot ISO 44001), nödvändig kunskap och förmåga att säkerställa att företag/organisationer når fördelarna förknippade med ledningssystem för affärsrelationer i samverkan och självförtroende att revidera mot standarden.

Målet är att du efter deltagande i kursen ska ha:

  • En förståelse för fördelarna och utmaningarna med att arbeta i samverkan.
  • En förståelse för hur ISO 44001 skiljer sig från andra standarder.
  • Kunskap om hur du kan applicera befintlig revisionskunskap på ISO 44001 och dess principer.
  • Förståelse för utmaningarna med att revidera mot ISO 44001 och hur du kan hantera dem.
  • Kunskap om hur du skapar en revisionsplan mot ISO 44001.
  • Förmåga att hjälpa organisationer att driva ständiga förbättringar i affärsrelationer i samverkan.

Målgrupp

Kursen riktar sig först och främst till externa revisorer med erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn och revision av ledningssystem.

I mån av plats kan även följande personer ha behållning av kursen:
Interna revisorer som utför revisioner mot ISO 44001
Projektledare med ansvar att förbereda sin organisation för certifiering mot ISO 44001

Språk

Kursen kommer att hållas helt på engelska.

Kursledare

Som kursledare har vi anlitat David E. Hawkins, Chief Operating Officer för Institute for Collaborative Working (ICW), som är upphovsman till standarden. David är ordförande i den internationella ISO-kommittén. Han är bland annat även författare till den brittiska standarden BSI (världens första samverkansstandard). Hans omfattande karriär inom projekt och upphandling inom byggbranschen sträcker sig över 40 år, där han arbetat med stora projekt inom utveckling och genomförande i världen.

Kontaktperson

Har du frågor kring kursinnehållet - kontakta John Thorsson, ordförande i SIS-TK593 med ansvar för ISO 44001 och tillhörande samverkansstandarder, tel 070-324 37 55.

Antal platser är begränsade. Vi behöver din anmälan senast 22 oktober.
Observera att kursen kommer att hållas på engelska!

Publicerad
Senast uppdaterad