Datum:
Plats:
Bryggarsalen konferens, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Sverige, liksom många andra länder, står inför stora akuta behov av renovering. För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i renoveringsprocessen utifrån olika perspektiv miljömässigt, ekonomiskt och socialt samt öka professionalismen i byggbranschen, startades projektet för hållbar renovering.

Projektet som har pågått mellan 2014 – 2019, avslutas nu med en konferens där resultatet kommer att presenteras. > Läs mer om SIRen

Det kommer att ges korta introduktioner till några av de områden som SIRen forskat inom, samt möjlighet att efter eget val ta del av fördjupning där du får möjlighet att diskutera resultaten.

Som deltagare i konferensen får du gärna vara aktiv och bidra med egna tankar och reflektioner över:
  • Hållbar renovering i ett samhällsperspektiv likväl som i ett byggherre- som brukarperspektiv.
  • Hur hållbar renovering bidrar till klimatmålen och Agenda 2030.
  • Vilka slutsatser som forskarna har kommit fram till och de senaste rönen om renoveringsmetoder och -trender.
  • Det verktyg som vi kallar SIRen-processen som beskriver alla steg i renoveringsprocessen och hänvisar till olika dokument, metoder och rutiner som kan användas.

Du får under dagen...

  • Tillfälle till dialog med forskarna, praktiker och myndigheter på olika sätt om hållbar renovering.
  • En antologi med inlägg från forskarmiljön.
  • Möjlighet att vara med och tycka till om hur du vill att forskarmiljön om hållbar renovering ska leva vidare. Kom och gör din röst hörd även i den frågan!

Konferensen kommer att filmas. Filmen kommer att finnas tillgänglig på webben efteråt.

TA DEL AV PROGRAMMET


Konferensen är kostnadsfri, men vi debiterar en "no show avgift" på 600 kr.

Publicerad
Senast uppdaterad