Datum:
Plats:
Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

I slutet av förra året lämnade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande till regeringen. Huvudförslaget i betänkandet är att staten ska sätta samhällskraven i form av tydligare funktionskrav på byggnaders egenskaper och inte styra i detaljer. De allmänna råden minimeras i föreskrifter och hänvisning till standarder tas bort, då dessa bedöms blivit allt för styrande vid bedömningen om kraven är uppfyllda. Marknadens aktörer föreslås få större utrymme att agera mer flexibelt inom samhällskravens ramar.

Regeringens initiativ till att modernisera regelverket är bra då det har varit hämmande för nytänkande och innovation. Men nu krävs det också att vi som sektor tar vara på möjligheten och tar vårt ansvar för att driva utvecklingen vidare. Nytänkande och smartare lösningar ökar möjligheterna för sänkta produktionskostnader, bättre kvalitet och ökad konkurrens. Men hur förhåller vi oss till ett reformerat regelverk där vi inte längre kan luta oss mot de allmänna råden för att få verifierat om föreslagna lösningar uppfyller samhällskraven? Hur resonerar övriga branschaktörer? Vad får förändringen för konsekvenser för oss i egenskap av byggherrar och beställare?

På Byggherredagen den 2 april kommer vi att fördjupa oss i frågorna. Tillsammans med utredare, debattörer, branschaktörer och kollegor söker vi svaret på temat för dagen:

Nu blåser förändringens vindar – ska vi bygga vindskydd eller hissa segel?

TA DEL AV PROGRAMMET

Konferensen startar kl 10:30 och avslutas kl 16:30 med lättare buffé och mingel.
Konferensen är kostnadsfri för
medlemmar.

Passa på att träffa några av våra samarbetspartners i pauserna!
> Utställare
> Hitta till konferensen


Ordinarie föreningsstämma kommer dock att genomföras den 2:a april enligt särskild kallelse. Ny separat inbjudan kommer att skickas ut. Stämman genomförs på Byggherrarnas kansli med möjlighet att delta på distans.


Publicerad
Senast uppdaterad