Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Redan under år 2019 ökade konkurserna hos entreprenörerna. Även vissa större entreprenörer gick i konkurs eller fick andra ekonomiska svårigheter. Nu när hela världen är påverkad av covid-19 är ekonomin ännu mer osäker och vi går mot en ekonomisk kris som riskerar att både bli djup och långvarig. Detta drabbar även byggbranschen.

Förra veckan gick Byggherrarna, tillsammans med branschföreningarna Byggföretagen och Installatörsföregen, ut med ett gemensamt uttalande om hanteringen av denna situation. Trots bästa välvilja och samverkan från alla aktörer, kan det ändå hända att en aktör i en entreprenad går i konkurs. Då behöver byggherrar ha mer kunskap om vad det innebär att, trots de bästa ansträngningar, drabbas av konkurser i entreprenadkedjan och hur man kan agera ifall man hamnar i en sådan situation.

Byggherrarna erbjuder sina medlemmar ett seminarium om konkurs och insolvens ur ett entreprenad- och byggherreperspektiv, i samarbete med advokatbyrån Kilpatrick Townsend. Föreläsare är advokat Nicklas Björklund och biträdande juristerna Lukas Rozenau och Evelina Kassberg.

Seminariet kommer att beröra tre huvudsakliga frågeställningar:

  • Att arbeta för att lösa problem: vägledning om vad man kan tänka på i pågående projekt.
  • Att blicka framåt: strategier inför upphandling av entreprenörer i osäkra tider.
  • Krishantering: information om vad man har för möjligheter efter konkursutbrottet.

Anmälan

Anmäl dig till Event@kilpatricktownsend.com senast måndagen den 4 maj. Du kommer att få en kalenderinbjudan och instruktioner för hur man ansluter senast den 6 maj. Vänligen ange namn och organisation vid anmälan (om inte detta framgår av din e-postsignatur).

OBS! Inbjudan gäller endast för Byggherrarnas medlemmar.

Varmt välkommen med din anmälan!

Byggherrarna i samarbete med Kilpatrick Townsend Advokatbyrå.

Publicerad
Senast uppdaterad