Datum:
Plats:
Fristående distanskurser

Inom Sveriges Bygguniversitets Externa Råd, har bland annat Byggherrarna, tillsammans med Sveriges Bygguniversitet inventerat de fyra bygguniversitetens sommarkurser för att se om det finns kurser som kan vara intressanta även för medarbetare i näringslivet.

Nu finns sommarkurserna uppladdade på en webbsida hos Sveriges Bygguniversitet. De fylls på och en beskrivning finns också hur man söker. Kurserna är gratis men man måste vara behörig. Den officiella söktiden är NU, det vill säga mellan den 15 maj och 7 juni.

Här kan du läsa mer och Sveriges Bygguniversitet.

Här kan du läsa mer om kurserna och hur man söker dessa.

Publicerad
Senast uppdaterad