Datum:
Plats:
Digitalt via videokonferens

Fördjupa dina kunskaper i den gemensamma projektorganisationen, värdebaserat tänkande och hur olika upphandlingsmodeller och öppna böcker påverkar och förbättrar dina möjligheter att arbeta i partneringprojekt. Vi diskuterar också överprövningar och hur du ska slippa dessa.

Fortsättningskursen omfattar två dagar och genomförs i form av ett antal workshops med korta inslag av föreläsningar. Tonvikten ligger på praktisk övning och reflektion. Du får också möjlighet att dela erfarenheter med många andra som provat att arbeta i partneringprojekt.

Fortsättningskursen riktar sig till dig som kommit igång med dina första partneringprojekt eller till dig som just ska börja arbeta i partnering. Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadssektorn som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.

Kursinnehåll

  • Affärsstrategier
  • Den gemensamma projektorganisationen
  • Möjligheter och risker
  • Processen från start till mål
  • Överprövningar
  • Att skapa mervärde med partnering
  • Fördjupning ISO-standard för samverkan

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grundkursen i samverkan och partnering.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

OBS! P g a det rådande läget med Coronaviruset, har vi ställt om och genomför kursen på distans via videokonferens. Anmäl ditt intresse så snart du kan till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.

Publicerad
Senast uppdaterad