Datum:
Plats:
Digitalt via Zoom

Kursen kommer att ge förståelse för hur ”ISO 44001 – Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan” stärker organisationers förmåga till samverkan såväl internt som med externa partners.

Den ger ökad kunskap om standardens innehåll och underlättar för deltagare att bedöma standardens värde för bättre samverkansrelationer utifrån övergripande lednings- och stödsystem samt verkställande och genomförande av enskilda samverkansrelationer.

Lika självklar som ISO 9001 är för kvalitet, är ISO 44001 självklar för en organisation som vill bygga hållbara affärsrelationer i samverkan.

Definitionen av samverkan enligt TK 593 är:

Två eller fler organisationer som arbetar tillsammans
för ömsesidiga fördelar och ökat värde.

Efter kursen kommer du att...

ha kännedom om:

 • nyttan med ledningssystem för samverkan i affärsrelationer och hur det kan användas för ständiga förbättringar.
 • hur ledningssystem för samverkan kan integreras med andra ledningssystem.
 • processen för att identifiera, förbereda och genomföra samverkansrelationer, enligt 8-stegsmodellen.

ha förståelse för:

 • hur det övergripande ledningssystemet fungerar och dess relation till enskilda samverkansprojekt.
 • hur standarden ISO 44001 bidrar till metoder för effektivitet.
 • praktisk tillämpning på företags-/organisationsövergripande nivån:
  verksamhetssystem, strategier, högsta ansvarig chef (SER), Samverkansplan
 • praktisk tillämpning på projektnivå

Målgrupper

 • För dig som individ och för organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som vill ha grundläggande förståelse för ledningssystemet.
 • För dig som företagsledare, verksamhetsutvecklare, affärsansvarig, projektledare och upphandlare som vill bli bättre på att realisera värdet av framgångsrika samverkansrelationer.
 • För dig som vill fördjupa sin kunskap i samverkan utifrån tidigare erfarenheter att bedriva affärsrelationer i samverkansform, exempelvis partnering.
 • För dig som vill få ökad förståelse kring värdet av systematiskt arbete med samverkan.
  Standarden fungerar både i privat och offentlig sektor.

Kursinnehåll

 • Presentation av kursen och begreppet samverkan
 • Introduktion till ISO-standarden 44001
  - historik, bakgrund, övriga standardfamiljen 44000 – 44004
 • Genomgång av ISO-standarden 44001
 • 8-stegsmodellen
 • Sammanfattning och avslut

Kostnad

Då kursen är ombokad till digital kurs, har vi rabatterat priset med 15%:

 • 4 250 kr för Byggherrarnas medlemmar (5 000 kr ordinarie pris)
 • 5 100 kr för icke medlemmar (6 000 kr ordinarie pris)

Kursledare

Kursen genomförs i samarbete med Venn Management.

Huvudansvarig:
Märit Bodaxell, Managementkonsult, Venn Management
Introduktion: Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Har du frågor angående kursen kontakta Märit Bodaxel.

OBS! Du har möjlighet att beställa ISO-standarden innan kursstart med 20% rabatt från SIS (ordinarie pris 1 750 kr). Du anger detta vid anmälan och kostnaden läggs på fakturan för kursavgiften. Standarden är valfri kurslitteratur. > Läs mer om standarden

Varmt välkommen att anmäla dig senast den 27 maj!

Publicerad
Senast uppdaterad