Datum:
Plats:
Webbaserad kurs via Zoom

Detta är några av de frågor du kommer att få svar på i vår nya introduktionskurs som vi genomför tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt, RISE.

Kursen kommer att ge dig förståelse och ökad kunskap om hur du som byggherre kan arbeta med hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samband med ny- och ombyggnationer. Du kommer få lära dig hur strategiska val kan göras och vilka verktyg som finns att tillgå. Kursen genomförs som nätbaserad kurs via Zoom och omfattar 6 timmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

 • Vad betyder hållbarhet för en byggherre?
  Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och informerar om olika agendor och färdplaner som tagits fram för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan samt vilken roll byggherren har för att nå målen.
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, forskare hos RISE och arbetar bland annat med klimatanalyser.

 • Vad säger lagen?
  Vad säger lagen gällande kvalitet, hållbarhet och klimatdeklarationer? Vilket ansvar ligger på byggherren och hur förhåller sig hen till kommande direktiv?
  Föreläsare: Peter Ylmén, forskare hos RISE och expert inom livscykelanalyser för byggnader och deras osäkerheter.

 • Skillnaden mellan klimat- och miljöpåverkan
  Vad är skillnaden mellan att bygga med låg klimatpåverkan, fossilfritt eller med så låg miljöpåverkan som möjligt. Hur ser forskningsfronten ut både nationellt och internationellt? Genomgång av några exempel samt hur uppföljning kan ske.
  Föreläsare: Peter Ylmén RISE

 • Miljöcertifieringssystem
  En genomgång över olika certifieringssystem så som Miljöbyggnad, LEED etc. och hur de kan fungera som verktyg för att bygga med mindre miljöpåverkan.
  Föreläsare: Jutta Schade, forskare hos RISE och expert inom byggnaders energianvändning och klimatpåverkan.

 • Livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnader (LCC)
  Hur kan analyserna användas för att få önskad effekt? Vilka begrepp behöver man känna till och vilka fallgropar ska man akta sig för. Några goda exempel och redogörelse vad som händer på forskningsfronten.
  Föreläsare: Peter Ylmén och Jutta Schade RISE.

 • Cirkularitet och resurseffektivitet
  Att återvinna och återanvända material är viktigt. Vilka verktyg och möjligheter finns det för byggherren att främja detta? Några goda exempel och internationell utblick med nyheter från forskningsfronten.
  Föreläsare: Mikael Theorin, senior projektledare på RISE och expert inom området bebyggd miljö, avfall och riskbedömning av kemiska ämnen och material.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.

Kursledare

Eva-Lotta Kurkinen och Peter Ylmén från RISE.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är den första modulen av fem planerade kurser i vår nya utbildning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. Läs mer om utbildningen


Begränsat antal platser. Vi behöver din anmälan senast den 21 september.

Varmt välkommen!

Publicerad
Senast uppdaterad