Datum:
Plats:
Webbaserad kurs via Zoom

Kursen kommer att ge förståelse för hur ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, ISO 44001” stärker organisationers förmåga till samverkan såväl internt som med externa partners.

Den ger ökad kunskap om standardens innehåll och underlättar för deltagare att bedöma standardens värde för bättre samverkansrelationer utifrån övergripande lednings- och stödsystem samt verkställande och genomförande av enskilda samverkansrelationer.

Lika självklar som ISO 9001 är för kvalitet, är ISO 44001 självklar för en organisation som vill bygga hållbara affärsrelationer i samverkan.

Kursinnehåll

 • Introduktion till ISO 44001-standarden
  - historik, bakgrund, övriga standardfamiljen 44000 – 44004
 • De 12 grundprinciperna
 • Systemets relation till samverkansprojekt
 • Process för förberedelser och genomförande enligt 8-stegsmodellen
 • Integration med andra ledningssystem

Efter kursen kommer du att...

ha kännedom om:

 • nyttan med ledningssystem för samverkan i affärsrelationer och hur det kan användas för ständiga förbättringar.
 • hur ledningssystem för samverkan kan integreras med andra ledningssystem.
 • processen för att identifiera, förbereda och genomföra samverkansrelationer, enligt 8-stegsmodellen.

ha förståelse för:

 • hur det övergripande ledningssystemet fungerar och dess relation till enskilda samverkansprojekt.
 • hur standarden ISO 44001 bidrar till metoder för effektivitet.
 • praktisk tillämpning på företags-/organisationsövergripande nivån:
  verksamhetssystem, strategier, högsta ansvarig chef (SER), Samverkansplan
 • praktisk tillämpning på projektnivå

> Läs mer om ISO 44001-standarden

Målgrupper

 • För dig som individ och för organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som vill ha grundläggande förståelse för ledningssystemet.
 • För dig som företagsledare, verksamhetsutvecklare, affärsansvarig, projektledare och upphandlare som vill bli bättre på att realisera värdet av framgångsrika samverkansrelationer.
 • För dig som vill fördjupa sin kunskap i samverkan utifrån tidigare erfarenheter att bedriva affärsrelationer i samverkansform, exempelvis partnering.
 • För dig som vill få ökad förståelse kring värdet av systematiskt arbete med samverkan.
 • Standarden kan användas både av dig som arbetar i privat så väl som i offentlig sektor.

OBS!
Du har möjlighet att beställa ISO-standarden innan kursstart med 20% rabatt från SIS (ordinarie pris 1 750 kr). Du anger detta vid anmälan och kostnaden läggs på fakturan för kursavgiften. Standarden är valfri kurslitteratur.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften. Är du osäker på om ditt företag/organisation är medlem? Du hittar alla medlemmar här.

Kursledare

Kursen genomförs i samarbete med Venn Management.

Huvudansvarig: Märit Bodaxell, Managementkonsult
Introduktion: Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Har du frågor angående kursen kontakta Märit Bodaxell.

Varmt välkommen att anmäla dig senast den 30 oktober!

Publicerad
Senast uppdaterad