Datum:
Plats:
Digital kurs via Zoom

Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Som beställare och byggherrar har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen inom vår sektor. I kursen kommer du att lära dig mer om olika genomförandeformer kring hållbarhet och hur de påverkar möjligheten till styrning och måluppfyllelse.

Kursinnehåll

 • Introduktion och allmänt kring hållbart byggande och byggherrens styrning
  - Nuläge och omvärldsbevakning, vad är nytt och aktuellt just nu, exempelvis FNs hållbarhetsmål, Sveriges mål, klimatfrågan i byggbranschen så som cirkularitet och återbruk. Lagstiftning - miljö och klimat, taxonomin.
  - Byggherrens styrning och möjlighet att påverka processen - vad är vinningen för byggherrarna om man lyckas fånga hållbarhet genom hela processen?
  Föreläsare: Anna Högberg, Energi- och miljökonsult, Bengt Dahlgren

 • Gemensam byggprocess för ökad hållbarhet
  - Strategier för minskad miljö- och klimatpåverkan genom hela byggprocessen.
  - Hur bör vi arbeta med hållbarhet och när ska man ta olika beslut i de olika byggskedena?
  - Ansvar genom byggprocessen - vilka uppgifter behöver utföras och av vem?
  Föreläsare: Anna Högberg, Energi- och miljökonsult, Bengt Dahlgren

 • Ledarskap och kompetens för ett bra hållbarhetsarbete
  - Vilka är de olika rollerna inom byggherrens organisation som berör hållbarhetsarbetet? Projektet som helhet?
  - Vilken typ av kompetens och ledarskap behövs i de olika rollerna?
  Föreläsare: Anders Ekberg, Miljösamordnare, Sweco

 • Framgångsfaktorer – vad driver ett lyckat hållbarhetsarbete i ett byggprojekt?
  Genom att titta på genomförda projekt med hållbarhetsinriktning, ges goda exempel på lyckade strategier.
  Föreläsare: John Helmfridsson, Arkitekt och Hållbarhetsspecialist, Boman arkitektur

 • Kravställning i upphandling - dess påverkan på styrning och måluppfyllelse.
  - Vad är framgångsfaktorer för att ställa rätt hållbarhetskrav?
  - Hur ser upphandlingsmyndighetens stöd ut?
  Föreläsare: Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 kurstimmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursledare

Kursen genomförs med Johan M Bergström, RISE som ansvarig kursledare.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbarhet och vill lära dig mer om hur man, genom olika strategier och kravställning, kan leda sin organisation till minskad miljö- och klimatpåverkan genom hela byggprocessen.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är en av fem fristående kurser i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. > Läs mer om utbildningen


Begränsat antal platser - Vi behöver din anmälan senast den 23 februari!

Varmt välkommen!

Publicerad
Senast uppdaterad