Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Det pågående kriget i Ukraina är en av de värsta konflikterna i Europa sedan andra världskriget. Förutom det mänskliga lidandet som kriget självfallet innebär får detta även följdverkningar vilka bland annat innebär ökade drivmedelspriser, leveransstörningar och annan påverkan på svenska bygg- och anläggningsprojekt.

Byggherrarna har idag den 28 mars 2022 publicerat en vägledning om hur detta krig ska förstås i en entreprenadjuridisk kontext. Eftersom vägledningen ansluter till Byggherrarnas vägledning från år 2021 om ökade materialpriser bör dessa två dokument läsas ihop.

Ta del av den nya vägledningen Hantering av krig i entreprenadkontrakt.

För att diskutera vägledningen om kriget i Ukraina och de många svåra entreprenadjuridiska följder av detta bjuder Byggherrarna, i samarbete med Kilpatrick Townsend advokatbyrå, in alla medlemmar till ett webbinarium med tid för frågor.

Välkommen med din anmälan senast 4 april!

Publicerad
Senast uppdaterad