Datum:
Plats:
Digitalt

Boverket inför nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler vid halvårsskiftet 2024. Målbilden är ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande. Sektorns aktörer får ett större ansvar än idag, men samtidigt större inflytande och fler incitament att utveckla bättre och bättre metoder.

Hur ska aktörerna i samhällsbyggnadssektorn ta emot den nya regelmodellen, som går under arbetsnamnet "Möjligheternas byggregler"? Vilka möjligheter finns att påverka utformningen av regelverket och tillämpningen av det?
Läs mer på Boverkets webbplats.

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns gemensamma plattform där vi tillsammans bidrar till utvecklingen av befintliga och nya regelverk. En viktig uppgift just nu är att koordinera de insatser som krävs för att Boverkets nya regelmodell ska få en smidig introduktion och bra tillämpning.

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium där du får veta mer om det nya regelverket, om Samhällsbyggandets Regelforum och ta del av olika perspektiv från aktörer både inom och utanför sektorn.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Publicerad
Senast uppdaterad