Datum:
Plats:
Digitalt

Välkommen till ett webbinarium om "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" (BEAst) – en arbetsmetod som förenklar arbetet med att fånga och säkra miljödata genom hela byggprocessen, samt ger dig kontroll över materialflöden och projektkostnader.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med planering, upphandling, projektledning, ekonomistyrning, miljöredovisning och vill veta mer om hur du med stöd av arbetsmetoden får tillgång till kvalitetssäkrad affärs- och miljödata i projekten.

Program

Tommy Lenberg, Byggherrarna, hälsar välkommen och pratar om vikten av samordnad kravställning från beställare för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter att förenkla insamling av kvalitetssäkrad affärs- och klimatdata. Korrekta fakta är en grundförutsättning för att vi ska kunna styra mot ett resurseffektivare och hållbart byggande.

Fredrik Bergman, Stockholms stad, delar med sig av sina erfarenheter kring vilken nytta och vilka vinster staden har gjort, genom att använda sig av Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard – en arbetsmetod som ger både affärsdata och kvalitetssäkrade miljödata – inklusive spårbarhet och uppföljning. Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard ger unik kontroll på projektkostnaderna med insyn, transparens och hög precision. En gamechanger för staden – för alla parter i värdekedjan.

Anders Forsberg, Lindholmen Science Park och Johan Andersson, Stockholm stad, kommer att berätta om den sedan 10 år beprövade branschstandarden "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" (BEAst). En smart digitalisering som med en enhetlig kravställan genom alla led av bygglogistikkedjan, skapar bättre förutsättningar för att kunna uppfylla hållbarhetskraven och samtidigt öka produktiviteten i verksamheten. Du kommer att få konkreta tips på hur du enkelt skapar klimatrapport med spårbara miljödata.

Med rätt verktyg och arbetsmetoder kan du:

  • frigöra tid och spara stora kostnader i verksamheten
  • förenkla arbetet med att administrera och följa upp byggupphandlingar
  • få bättre planering, styrning och kontroll av byggprocessen och dess kostnader
  • få faktabaserad datakvalitet och produktionsstatistik i realtid

Peter Sundgren, f.d. NCC har stor inblick i byggproduktion och 40 års erfarenhet i ledande befattningar inom affärsutveckling, produktion och hållbarhet. Peter kommer att ge oss sin bild av hur byggbranschen behöver växla upp och vilka vinster det innebär för alla. Kvalitetssäkring av byggprocessen är lönsamt.

Vi avslutar med en frågestund. Vad tycker du är viktigt? Var ligger ditt fokus? Hur skapar vi en neutral samverkansplattform för att implementera Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard nationellt?

Varmt välkommen med din anmälan!

Publicerad
Senast uppdaterad