Datum:
Plats:
Digital kurs via Zoom

Detta är några av de frågor du kommer att få svar på i introduktionskursen, som är den första av fem fristående moduler i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet". Kursen genomförs tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt, RISE.

Kursen kommer att ge dig förståelse och ökad kunskap om hur du som byggherre kan arbeta med hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samband med ny- och ombyggnationer. Du kommer få lära dig hur strategiska val kan göras och vilka verktyg som finns att tillgå.

Kursinnehåll

 • Vad betyder hållbarhet för en byggherre?
  Hållbarhet kan definieras på olika sätt. Här reder vi ut begreppen och informerar om olika agendor och färdplaner som tagits fram för ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan samt vilken roll byggherren har för att nå målen.
  Föreläsare: Eva-Lotta Kurkinen, RISE

 • Livscykelanalyser (LCA) – Skillnaden mellan klimat- och miljöpåverkan
  Vad innebär en LCA och hur kan resultaten användas för att bygga hållbarare. Vad är skillnaden mellan att bygga med låg klimatpåverkan, fossilfritt eller med så låg miljöpåverkan som möjligt. Hur ser forskningsfronten ut både nationellt och internationellt? Genomgång av några exempel. Klimatdeklarationer och EPDer tas också upp.
  Föreläsare: Peter Ylmén, RISE

 • Miljöcertifieringssystem
  En genomgång över olika certifieringssystem så som Miljöbyggnad, LEED etc. och hur de kan fungera som verktyg för att bygga med mindre miljöpåverkan.
  Föreläsare: Jutta Schade, RISE

 • Livscykelkostnader (LCC)
  Hur kan analyserna användas för att få önskad effekt? Vilka begrepp behöver man känna till och vilka fallgropar ska man akta sig för. Några goda exempel och redogörelse vad som händer på forskningsfronten.
  Föreläsare: Jutta Schade, RISE

 • Cirkularitet och resurseffektivitet
  Att återvinna och återanvända material är viktigt. Vilka verktyg och möjligheter finns det för byggherren att främja detta? Några goda exempel och internationell utblick med nyheter från forskningsfronten.
  Föreläsare: Mikael Theorin, RISE

Kursen genomförs digitalt via Zoom och omfattar 6 timmar med omväxlande föreläsningar och gruppdiskussioner.

Målgrupp

För dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Byggherrarnas medlemmar har rabatt på kursavgiften - se om ditt företag är medlem här.

Kursledare

Eva-Lotta Kurkinen och Peter Ylmén från RISE.


Byggherrarna och RISE logos.

Hållbarhetsutbildning i fem moduler

Detta är en av fem fristående kurser i vår utbildningssatsning "Beställarkompetens Hållbarhet", som vi genomför i samarbete med RISE. > Läs mer om utbildningen


Begränsat antal platser. Varmt välkommen med din anmälan!

Publicerad
Senast uppdaterad