Datum:
Plats:
Brygghuset konferens, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Byggherrarnas årsstämma

Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse, som skickas ut två veckor innan stämman. Du som är medlem i Byggherrarna är varmt välkommen att delta kl 10:30 - 11:30.

Anmälan görs i samma formulär som till konferensen.


Konferens årets Byggherredag

Resurseffektivare och smartare samhällsbyggande - Från krav till handling

Vår omvärld förändras och påverkar oss i många avseenden. Under dagen tittar vi närmare på vad ett nytt byggregelverk ger för möjligheter för byggherren att styra mot ett mer innovativt, resurseffektivt och hållbart byggande. Och hur kan digitaliseringen hjälpa oss på den resan?

Digitalisera mera - men varför?
Framtidens hållbara samhällsbygge börjar med kravställning på digital livscykelinformation och ett resurseffektivt byggande. Miljönytta, samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand, men förutsätter ett livscykelperspektiv och en delvis ny verktygslåda. Vilka är morgondagens nya arbetsmetoder, digitaliseringens möjligheter, bättre spårbarhet etc. Hur ställer vi rätt krav på morgondagens byggprojekt?

Hur ser den digitala mognaden ut hos byggherrar? Smart Built Environment strategiska projekt "Byggherrelyftet", tillsammans med deltagande byggherrar, delar med sig av sina insikter. Vi blickar också framåt och ser hur vi, i samarbete med andra branschorganisationer och experter inom digitalisering, kan driva projektet vidare med att underlätta för byggherrar att komma igång med den egna digitaliseringsresan.

Återbruk och hållbarhet ur ett lönsamhetsperspektiv
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning och miljö- och klimatpåverkan. Med ambitiösa miljömål och ökade materialpriser har behovet för återbruk ökat och viljan att arbeta cirkulärt ökar sakta men säkert i branschen. Vi får höra mer om Vasakronans arbete med cirkulär ekonomi, grön finansiering och linjering mot EU:s gröna taxonomi.

Ett förändrat regelverk – en förändrad byggherreroll?
Målet med Boverkets nya byggregler, som går ut på remiss under våren 2023, är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet. Den nya regelmodellen ska öka frihetsgraden för innovativa lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför. Vilka möjligheter skapar det för oss byggherrar?

Vi kommer också att lätta lite på förlåten till de nya standardavtalen AB 04 och ABT 06. Vi får ta del av erfarenheter från byggherreledamöter som har deltagit i revideringen. Vad har varit målsättningen och inom vilka områden kan vi förvänta oss förändringar?

Dagen avslutas med mingel där du får möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med dina kollegor i branschen!

TA DEL AV PROGRAMMET HÄR


Hålltider
10.30 - 11.30 Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Konferens årets Byggherredag
17.00 - Mingel


Varmt välkommen med din anmälan senast 22 mars!

Publicerad
Senast uppdaterad