Datum:
Plats:
Slagthuset i Malmö

Den 9 april anordnas Arkitekturgalan i Slagthuset i Malmö. Nytt för i år är att Byggherrarna och Malmö stad är medarrangörer till Sveriges Arkitekter. Konferensen har breddats för att utveckla nya samarbetsformer mellan arkitekt, byggherre och kommun. Eventet blir en arena för samtal och en plats för att hitta samsyn och synergier utifrån olika perspektiv och ansvarsområden.

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar, inte minst klimatomställningen. Jag ser vårt samarbete kring arkitekturkonferensen som ett viktigt steg i att byggherrar, arkitekter och kommuner närmar sig varandra. Gemensamt kan vi stärka varandra och bygga kunskap om hur vi utformar ett hållbart och kvalitativt byggande för framtiden.
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Under eventet kommer priser för Sveriges bästa arkitektur att delas ut, däribland Trafikverkets arkitekturpris. Det kommer också att bjudas på inspirerande talare, men programmet vill framför allt utmana och uppmana till utökade former av samarbeten. Till eventet knyts även lokala projektbesök.

Under dagen håller Byggherrarna en "breakout-session" under rubriken "Hur kan arkitekten skapa värden och stödja byggherren i tidiga beslutsprocesser?" Där Håkan Sandhagen, arkitekturchef på Akademiska Hus, och Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden, har ett samtal om hur arkitekten kan hjälpa byggherren att bli bättre beställare och hur arkitektrollen kan utvecklas för att stödja byggherren i tidiga skeden.

Se till att säkra din plats till årets Arkitekturgala!

ANMÄL DIG HÄR

Publicerad
Senast uppdaterad