Att vara byggherre

Den här boken beskriver byggherrerollen ur ett helhetsperspektiv och har till syfte att öka kunskapen om byggherrens ansvar och arbetsuppgifter. Boken vänder sig inte enbart till byggherrar utan kan läsas med behållning av alla som verkar inom samhällsbyggnadssektorn då de flesta har en relation till byggherren, direkt eller indirekt. En ökad förståelse om byggherrens förutsättningar och utmaningar är grundläggande för värdeskapande samverkan inom samhällsbyggandet.

Författare är Nina Ryd och Sven Fristedt.

Boken är en reviderad upplaga av "Byggherrerollen - Byggandet handlar inte om byggande" från 2012.

För mer information och beställning av boken.

Publicerad
Senast uppdaterad