För de medlemmar som inte har bygginvesteringar, finns ett kompletterande kriterium för beräkning av serviceavgiften. Detta kriterium är storleken på den yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Underlaget till medlemmarnas bygginvesteringar hämtar vi från Sverige Bygger.

Medlem som inte haft bygginvesteringar 2018 svarar själv för att rapportera hur stor yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Om den uppskattade summan av bygginvesteringar inte stämmer kan medlemmen rapportera det korrekta beloppet till kansliet.

Serviceavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Varav medlemsavgiften till föreningen på 10 000 kr (ej moms) är inkluderad.

Bygginvesteringar 2018 mkr Nyttjad yta tm2

Antal pbb* Kronor
>1000 >1000 2 93 000
100< och <1000 500< och <1000 1,5 69 750
<100 <500 0,8 37 200

* prisbasbelopp 2019 är 46 500 kr. Priser exklusive mervärdesskatt.

Senast uppdaterad