För de medlemmar som inte har bygginvesteringar, finns ett kompletterande kriterium för beräkning av serviceavgiften. Detta kriterium är storleken på den yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Underlaget till medlemmarnas bygginvesteringar hämtar vi från Sverige Bygger.

Medlem som inte haft bygginvesteringar 2023 svarar själv för att rapportera hur stor yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Om den uppskattade summan av bygginvesteringar inte stämmer kan medlemmen rapportera det korrekta beloppet till kansliet.

Serviceavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Varav medlemsavgiften till föreningen på 10 000 kr (ej moms) är inkluderad.

Bygginvesteringar 2023 mkr Nyttjad yta tm2

Antal pbb* Kronor
>1000 >1000 2 114 600
100< och <1000 500< och <1000 1,5 85 950
<100 <500 0,8 45 840

* prisbasbelopp 2024 är 57 300 kr. Priser exklusive mervärdesskatt.

Publicerad
Senast uppdaterad