Byggherreföreningen, Norge

Byggherreföreningen, Finland

Bygherreföreningen, Danmark

Chalmers tekniska högskola

Coreco

iBoxen

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm

Luleå tekniska universitet (LTU)

Lunds tekniska högskola (LTH)

Publicerad
Senast uppdaterad